Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel

 

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa,

Pencipta langit dan bumi,

segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus,

Anak Allah yang tunggal,

yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman,

Allah dari Allah,

Terang dari Terang,

Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta,

sehakikat dengan Bapa, yang oleh-Nya segala sesuatu dijadikan,

bagi kita dan bagi keselamatan kita, Ia telah turun dari surga,

menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak dara Maria, menjadi manusia,

disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

menderita dan dikuburkan,

bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan Kitab Suci,

naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa,

Ia akan datang kembali dalam kemuliaan,

untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati,

kerajaan-Nya tidak akan berakhir.

Kami percaya kepada Roh Kudus,

Tuhan Pemberi hidup,

yang keluar dari Bapa dan Anak,

dan bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan,

Ia berfirman melalui para nabi.

Kami percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli.

Kami mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa.

Kami menanti kebangkitan orang mati,

dan hidup dalam dunia akan datang.

Amin.