Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

30 Ayat-ayat Alkitab Tentang Motivasi Untuk Menguatkan

 

Ayat-ayat motivasi yang akan saya tulis di dalam artikel kali ini, akan memberikan kepada Anda pengertian untuk semakin mengenal Allah dan hidup hanya untuk-Nya. Ayat-ayat Alkitab ini kiranya Anda baca dan renungkan, bagai kehidupan Anda untuk menjadi lebih mengenal Allah dan kebenaran yang ada di dalam-nya.

Kita telah ditebus dari kehidupan yang tidak berpengharapan, masuk ke dalam kehidupan yang bersukacita di dalam Yesus. Kiranya setiap ayat Alkitab berikut memotivasi Anda ketika Anda merenungkannya, sehingga memotivasi Anda untuk semakin ingin mengenal Yesus dan kuasanya dan pengharapan yang ada di dalam Dia saja.

Ayat-ayat Alkitab Tentang Motivasi Untuk Menguatkan

1. Kisah Para Rasul 10:20

Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab Aku yang menyuruh mereka ke mari."

2. Yakobus 1:6

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.

3. Kejadian 48:21

Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf: "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu.

4. Keluaran 10:10

Tetapi Firaun berkata kepada mereka: "TUHAN boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu! Lihat, jahatlah maksudmu!

5. Yosua 7:12

Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.

6. II Tawarikh 19:11

Dengan ini imam kepala Amarya diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan dan Zebaja bin Ismael, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas! Kiranya TUHAN menyertai orang yang tulus ikhlas."

7. Yeremia 42:11

Janganlah takut kepada raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya.

8. Hagai 1:13

Maka berkatalah Hagai, utusan TUHAN itu, menurut pesan TUHAN kepada bangsa itu, demikian: "Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN."

9. Hagai 2:5

Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman TUHAN; bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN semesta alam,

10. Zakharia 8:23

Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar, bahwa Allah menyertai kamu!"

11. Yohanes 14:16

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,

12. Roma 1:7

Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus: Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus.

13. Kejadian 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

14. Ulangan 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka."

15. I Samuel 2:1

Lalu berdoalah Hana, katanya: "Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu.

16. I Samuel 14:45

Tetapi rakyat berkata kepada Saul: "Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini." Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati.

17. II Tawarikh 16:12

Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan TUHAN, tetapi pertolongan tabib-tabib.

18. II Tawarikh 20:4

Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN.

19. Mazmur 3:9

Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu! Sela

20. Mazmur 69:14

Tetapi aku, aku berdoa kepada-Mu, ya TUHAN, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia!

21. Mazmur 115:9

Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

22. Mazmur 115:10

Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

23. Mazmur 115:11

Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

24. Mazmur 121:2

Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

25. Mazmur 124:8

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

26. Yesaya 31:1

Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN.

27. Ratapan 3:26

Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN.

28. Yehezkiel 29:16

Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan, yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH."

29. Kisah Para Rasul 9:31

Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.

30. Roma 1:7

Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus: Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus.

PENUTUP

Demikianlah 30 Ayat-ayat Alkitab Tentang Motivasi Untuk Menguatkan, semoga memberikan pengertian lebih dalam lagi, selamat merenungkan saudaraku. Kiranya damai sejahtera melimpah atas kehidupan Anda dan Anda terus mendapatkan kasih karunia yang ada di dalam TUHAN. AMIN

Posting Komentar untuk "30 Ayat-ayat Alkitab Tentang Motivasi Untuk Menguatkan"