Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ayat Alkitab Tentang Keselamatan Perjanjian Lama

Ayat Alkitab Tentang Keselamatan Perjanjian Lama

Semua ayat Alkitab di dalam Artikel ini diambil dari terjemahan 

(FAYH) Firman Allah Yang Hidup 

Kejadian 43:9 Aku akan menjamin keselamatannya. Apabila aku tidak membawa dia kembali kepada Ayah, biarlah nyawanya tertanggung ke atasku untuk selama-selamanya.

Kejadian 44:32 Tuanku, hamba telah berjanji kepada ayah hamba bahwa hamba akan menjamin keselamatan anak ini. Hamba berkata kepadanya, ‘Apabila aku tidak membawa dia kembali kepada Ayah, biarlah nyawanya tertanggung ke atasku selama-lamanya. ’

Kejadian 49:18 Aku berharap akan keselamatan yang daripada-Mu, ya TUHAN.

Keluaran 15:2 TUHANlah kekuatanku, nyanyianku, dan keselamatanku. Dialah Allahku, dan aku hendak memuji Dia. Dialah Allah nenek moyangku; aku hendak meninggikan Dia.

Imamat 26:45 Demi keselamatan mereka, Aku akan selalu ingat perjanjian-Ku dengan nenek moyang mereka yang telah Kubawa keluar dari Negeri Mesir di depan bangsa-bangsa lain yang terheran-heran karena Aku hendak menyatakan bahwa Aku Allah mereka. Akulah Yahweh. "

Ulangan 32:15 Tetapi Yesyurun (Israel) segera kekenyangan. Ya, mereka bertambah gendut dan tambun. Kemudian, dalam segala kelimpahan itu, mereka meninggalkan Allah mereka. Mereka menyisihkan Gunung Batu keselamatan mereka.

Yosua 2:17 Sebelum kedua orang itu berangkat, mereka berkata kepadanya, "Kami tidak dapat menjamin keselamatan kalian kecuali bila tali ini tetap terulur dari jendela dan semua sanak keluargamu—ayah-ibumu, kakak-adikmu, laki-laki maupun perempuan—berada di dalam rumah ini.

1 Samuel 4:13 Imam Eli sedang menunggu di pinggir jalan untuk mendengar kabar tentang pertempuran itu, karena hatinya gelisah memikirkan keselamatan tabut Allah. Ketika orang itu tiba di kota dan menceritakan apa yang telah terjadi, berteriaklah seluruh kota itu.

1 Samuel 11:15 Maka segenap bangsa Israel pergi ke Gilgal dan di situ mereka menobatkan Saul menjadi raja dengan upacara yang khidmat di hadapan TUHAN. Mereka mempersembahkan kurban keselamatan kepada TUHAN. Saul dan semua orang Israel bersukaria.

2 Samuel 22:3 Aku akan berlindung pada Allah, Gunung Batuku dan Perlindunganku. Dialah Perisaiku Dan Keselamatanku, Pelindungku dan Menara Jaga bagiku; Juruselamatku, Yang telah menyelamatkan aku dari semua musuhku.

2 Samuel 22:36 Engkau memberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu; Kasih karunia-Mu telah menjadikan aku besar.

2 Samuel 22:47 TUHAN hidup! Diberkatilah Gunung Batuku itu! Terpujilah Dia, Gunung Batu keselamatanku!

2 Samuel 23:5 TUHAN telah memilih keluargaku! Ya, Allah telah mengadakan satu perjanjian kekal dengan aku; Perjanjian yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Ia akan selalu memperhatikan keselamatan dan keberhasilanku.

2 Tawarikh 6:41 Dan sekarang, ya TUHAN Allah, bangkitlah serta masuklah ke tempat perhentian-Mu tempat tabut perjanjian TUHAN, lambang kekuasaan-Mu. Biarlah para imam-Mu mengenakan jubah keselamatan, ya TUHAN Allah. Biarlah orang-orang kudus-Mu bersukacita atas segala kebaikan-Mu.

Mazmur 3:8 Karena keselamatan datang dari Allah. Betapa besar sukacita yang diberikan Allah kepada umat-Nya!

Mazmur 11:1 BAGAIMANA engkau berani berkata kepadaku, "Larilah ke gunung-gunung mencari keselamatan, " padahal aku telah mempercayakan diri kepada TUHAN?

Mazmur 14:7 Kalau saja saat keselamatan mereka sudah tiba, kalau saja Allah datang dari Sion sekarang untuk menyelamatkan umat-Nya! Alangkah besarnya sukacita apabila TUHAN telah menyelamatkan Israel!

Mazmur 18:2 TUHAN adalah bentengku yang di dalamnya aku merasa aman. Tidak ada yang dapat mengejar aku ke dalam dan membunuh aku. Dialah gunung batu tempat aku bersembunyi. Ia adalah Juruselamatku, batu karang di mana aku tidak tercapai oleh musuhku, dan menara keselamatanku. Dialah perisaiku. Ia bagaikan tanduk banteng yang kuat.

Mazmur 18:35 Engkau telah memberi aku keselamatan-Mu sebagai perisaiku. Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, menopang aku; kelemahlembutan-Mu telah membuat aku besar.

Mazmur 21:1 BETAPA besar sukacita raja dalam kekuatan-Mu, ya TUHAN! Betapa besar kegirangannya atas keselamatan yang daripada-Mu. 

Mazmur 25:5 Bimbinglah dan ajarilah aku karena Engkau Allah yang memberi aku keselamatan. Tidak ada harapan padaku selain dalam Engkau. 

Mazmur 27:1 TUHAN adalah terangku dan keselamatanku; siapakah yang kutakuti?

Mazmur 33:16 Bala tentara yang paling lengkap persenjataannya pun tidak dapat menyelamatkan seorang raja karena kekuatan besar saja tidaklah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Kuda perang tidak dapat diandalkan untuk mencapai kemenangan. Kuda itu memang kuat, tetapi tidak akan dapat menjamin keselamatan.

Mazmur 33:20 Hanya kepada TUHAN kita menaruh harap akan keselamatan kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita. Ia melindungi kita seperti perisai.

Mazmur 36:10 Curahkanlah kasih-Mu ke atas orang-orang yang mengenal Engkau! Berikanlah selalu keselamatan-Mu kepada orang-orang yang rindu melakukan kehendak-Mu!

Mazmur 37:39 TUHAN menyelamatkan orang-orang yang saleh. Dialah keselamatan dan perlindungan mereka pada waktu kesusahan datang. 

Mazmur 40:16 Tetapi kiranya sukacita TUHAN dilimpahkan kepada semua orang yang mengasihi Dia serta keselamatan yang diberikan-Nya. Kiranya mereka senantiasa berseru, "Allah itu mahabesar! "

Mazmur 48:10 Nama-Mu dikenal di seluruh bumi, ya TUHAN. Engkau dipuji di mana-mana atas keselamatan yang telah Kausebarkan di seluruh dunia.

Mazmur 50:23 "Tetapi puji-pujian yang sungguh-sungguh adalah kurban yang patut, yang benar-benar memuliakan Aku. Orang-orang yang mengikuti jalan-Ku akan menerima keselamatan dari TUHAN. "

Mazmur 51:12 Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan yang daripada-Mu, dan jadikanlah aku rela menaati Engkau.

Mazmur 62:1 AKU berdiam diri di hadapan TUHAN dan menantikan Dia untuk melepaskan aku. Karena keselamatan datang dari Dia semata-mata.

Mazmur 62:5 Tetapi aku berdiam diri di hadapan TUHAN dan menantikan Dia melepaskan aku. Karena keselamatan datang hanya dari Dia semata-mata.

Mazmur 68:19 Alangkah mulianya Tuhan! Dia yang setiap hari menanggung beban kita dan yang juga memberi kita keselamatan.

Mazmur 70:4 Sebaliknya, penuhilah pengikut-pengikut Allah dengan sukacita! Biarlah mereka yang mengasihi keselamatan yang daripada-Mu berseru, "Sungguh, Ia adalah Allah yang ajaib! "

Mazmur 79:9 Tolonglah kami, ya Allah sumber keselamatan kami! Tolonglah kami demi kemuliaan nama-Mu! Selamatkanlah kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami!

Mazmur 85:7 Curahkanlah kasih serta kebaikan hati-Mu kepada kami, TUHAN, dan berilah kami keselamatan.

Mazmur 85:9 Keselamatan yang disediakan-Nya pastilah dekat kepada orang-orang yang menghormati Dia; negeri kita akan penuh dengan kemuliaan-Nya.

Mazmur 88:1 YA TUHAN, Allah sumber keselamatanku, aku telah menangis di hadapan-Mu siang malam.

Mazmur 89:26 Dan ia akan berseru kepada-Ku, ‘Engkaulah Bapaku, Allahku, dan Batu Karang Keselamatanku. ’

Mazmur 91:16 Aku akan mengaruniai dia umur panjang dan memberi dia keselamatan-Ku. "

Mazmur 95:1 MARILAH kita bernyanyi bagi TUHAN! Marilah kita bersorak dengan penuh sukacita untuk menghormati Batu Karang keselamatan kita!

Mazmur 103:17 Tetapi kasih setia TUHAN dari kekal sampai kekal kepada orang-orang yang menghormati Dia. Keselamatan yang disediakan-Nya adalah bagi anak cucu mereka yang tetap setia pada janji-Nya dan yang selalu taat kepada-Nya.

Mazmur 118:15 Nyanyian sukacita atas kabar mengenai keselamatan kami dikumandangkan di rumah-rumah orang saleh. Tangan Allah yang kuat telah melakukan hal-hal yang mulia.

Mazmur 119:81 Aku merana karena merindukan keselamatan daripada-Mu; aku tetap berpegang pada janji-Mu dan mengharapkan pertolongan-Mu.

Mazmur 119:123 Mataku lelah menantikan keselamatan yang telah Kaujanjikan.

Mazmur 119:155 Orang-orang jahat jauh dari keselamatan karena mereka tidak peduli akan hukum-hukum-Mu.

Mazmur 119:166 Aku merindukan keselamatan daripada-Mu, ya TUHAN; karena itu, aku telah menaati hukum-hukum-Mu.

Mazmur 119:174 Ya TUHAN, aku telah merindukan keselamatan daripada-Mu, dan hukum-Mu adalah kesukaanku.

Mazmur 130:7 Hai Israel, berharaplah kepada TUHAN karena Ia penuh kasih dan baik hati. Ia datang kepada kita dengan keselamatan yang melimpah.

Mazmur 132:16 Aku akan mengenakan pakaian keselamatan kepada para imamnya. Orang-orang suci bersorak-sorai karena sukacita.

Mazmur 142:5Kemudian aku berdoa kepada Yahweh. "TUHAN, " seruku, "Engkaulah satu-satunya tempat perlindunganku. Hanya Engkaulah yang dapat menjaga keselamatanku.

Amsal 12:10 Orang baik memperhatikan keselamatan hewannya; tetapi orang jahat, kebaikannya sekalipun masih bersifat kejam. 

Amsal 29:25 Takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. 

Yesaya 8:14 Dialah tempat perlindunganmu, keselamatanmu. Tetapi bagi Israel dan Yehuda yang menolak pemeliharaan Allah, Dia menjadi batu sandungan. Mereka akan tersandung pada Batu Karang yang seharusnya dapat menyelamatkan mereka, dan akan jatuh terkapar dalam keadaan hancur. Mereka tertangkap dan tertawan. (Kehadiran Allah di tengah-tengah mereka menjadi jerat dan perangkap yang membahayakan mereka!)

Yesaya 11:10 Pada masa itu, Dia yang menumbuhkan Tunas Isai akan menjadi panji-panji keselamatan bagi seluruh dunia. Bangsa-bangsa akan berkumpul di sekitar-Nya, karena negeri tempat kediaman-Nya akan menjadi tempat yang sangat mulia.

Yesaya 12:2 Lihatlah, Allah telah datang untuk menyelamatkan aku! Aku akan mempercayai Dia dan tidak akan takut, karena TUHAN Allah-lah Kekuatanku dan Puji-pujianku. Dialah Keselamatanku. "

Yesaya 12:3 Sungguh senang dapat minum sepuasnya dari Sumber Keselamatan!

Yesaya 26:1  DENGARKAN mereka menyanyi! Pada waktu itu seluruh Yehuda akan menyanyikan nyanyian ini: "Kota kami kuat! Kami dikelilingi oleh dinding-dinding pertahanan dan keselamatan yang dari TUHAN! 

Yesaya 26:18 Kami telah menggeliat-geliat kesakitan, tetapi semuanya sia-sia saja. Segala usaha kami gagal, tidak membawa keselamatan kepada dunia.

Yesaya 33:2 Tetapi kasihanilah kami, ya TUHAN, karena kami berharap kepada-Mu. Jadilah kekuatan kami setiap pagi dan keselamatan kami di waktu kesesakan. 

Yesaya 33:6 TUHAN menjadi tempat perlindungan yang aman setiap saat, sumber keselamatan, hikmat, dan pengetahuan yang sangat kaya. Takut akan TUHAN menjadi kunci kepada sumber kekayaan itu.

Yesaya 33:16 Orang-orang semacam itu akan diam di tempat-tempat tinggi. Gunung-gunung batu akan menjadi benteng keselamatan mereka; makanan mereka akan disediakan, dan mereka akan mendapatkan air yang diperlukan mereka.

Yesaya 45:8 Hai langit, curahkanlah kebenaran. Hai bumi, pancarkanlah keselamatan dan kebenaran bersama-sama. Aku, Yahweh, yang menciptakan semua itu. "

Yesaya 45:17 Tetapi Israel akan diselamatkan oleh TUHAN dengan keselamatan yang kekal; mereka tidak akan dikecewakan ataupun dipermalukan di dalam TUHAN untuk seterusnya, sampai selama-lamanya.

Yesaya 45:22 Biarlah seluruh dunia dari ujung ke ujung memandang kepada-Ku dan memperoleh keselamatan! Karena Akulah Allah; tidak ada yang lain!

Yesaya 46:13 Aku hendak menawarkan keselamatan kepadamu; bukan di kemudian hari, melainkan sekarang juga! Aku membawa kebenaran-Ku mendekat kepadamu. Aku telah siap untuk menyelamatkan kamu. Aku akan segera memberikan kelepasan kepada Sion (Yerusalem) dan kemuliaan-Ku kepada Israel. "

Yesaya 49:6 "engkau bukan sekadar akan mengembalikan Israel kepada-Ku—karena itu hanya perkara kecil—melainkan lebih daripada itu; Aku akan membuat engkau menjadi terang kepada bangsa-bangsa di dunia dan juga memberikan keselamatan-Ku kepada mereka. "

Yesaya 49:8 TUHAN berfirman, "Permohonanmu datang pada saat yang tepat. Pada hari keselamatanmu Aku akan menolong engkau. Aku akan memelihara engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi orang-orang untuk memulihkan kembali tanah yang sudah sunyi sepi itu, dan membagi-bagikannya kepada ahli warisnya.

Yesaya 51:5 Belas kasihan dan kebenaran-Ku akan segera nyata; keselamatan yang dari Aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerintah bangsa-bangsa; mereka akan menanti-nantikan Aku dan menaruh harap pada kekuasaan-Ku.

Yesaya 51:6 Pandanglah langit di atas dan bumi di bawah; karena sesungguhnya langit akan lenyap seperti asap, dan bumi akan menjadi usang seperti pakaian tua. Penduduk bumi akan mati seperti lalat. Tetapi keselamatan yang dari Aku akan kekal selama-lamanya; pemerintahan-Ku yang penuh kebenaran itu tidak akan berakhir.

Yesaya 51:8 Karena ngengat akan menghancurkan mereka seperti menghancurkan pakaian, dan memakan mereka seperti memakan bulu domba. Tetapi kebenaran-Ku dan belas kasihan-Ku akan kekal selama-lamanya, dan keselamatan yang dari Aku akan tetap, turun-temurun. "

Yesaya 52:7 Betapa indahnya kaki orang-orang yang datang membawa berita gembira dari gunung-gunung tentang damai sejahtera dan keselamatan, yang berkata kepada Sion, "Allahmu memerintah sebagai Raja! "

Yesaya 52:10 TUHAN telah merentangkan tangan-Nya yang kudus di depan mata bangsa-bangsa; ujung-ujung bumi akan melihat keselamatan yang dari Allah kita.

Yesaya 53:5 Padahal Ia ditikam karena segala dosa kita; Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan; Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilur-Nya kita disembuhkan!

Yesaya 59:11 Kamu meraung-raung seperti beruang yang lapar. Eranganmu samar-samar seperti suara burung merpati. Kamu mengharapkan pertolongan dan keselamatan, tetapi tidak ada. TUHAN telah jauh dari kamu.

Yesaya 59:17 Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah; ketopong keselamatan ada di kepala-Nya; dan Ia memakai jubah pembalasan dendam dan murka ilahi.

Yesaya 60:18 Di negerimu tidak lagi terdengar adanya kekerasan—semua peperangan akan berakhir. Tembok-tembokmu akan kausebut ‘Keselamatan’ dan pintu-pintu gerbangmu ‘Pujian’.

Yesaya 61:10 Aku hendak memberitahu kamu betapa bahagianya aku di dalam TUHAN. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan membungkus aku dengan jubah kebenaran. Aku seperti pengantin pria dengan pakaian pengantin serta hiasan kepalanya, atau seperti pengantin wanita dengan segala perhiasannya.

Yesaya 62:1 KARENA aku mengasihi Sion, karena hatiku merindukan Yerusalem, maka aku tidak akan duduk diam saja. Aku akan berseru terus kepada Allah untuknya, sampai kebenarannya bersinar-sinar dan keselamatannya bercahaya.

Yesaya 62:11 TUHAN telah memberitakan ke ujung-ujung dunia (melalui utusan-utusan-Nya), "Beritahukanlah kepada putri Sion (yaitu umat-Ku), demikian: Lihat, keselamatanmu datang dengan membawa segala pahala untuk membalas orang sesuai dengan perbuatannya. "

Yesaya 63:1 "SIAPAKAH yang datang dari Edom, dari Kota Bozra, dengan mengenakan pakaian merah yang indah? Siapakah yang datang dengan jubah raja dan melangkah dengan sangat perkasa? " "Aku, TUHAN, yang berkata-kata dalam keadilan (telah mengumumkan keselamatanmu); Aku, TUHAN, yang berkuasa menyelamatkan. "

Yeremia 3:23 Kami sudah jera menyembah berhala-berhala di atas bukit-bukit dan berpesta pora di atas gunung-gunung. Semua itu sia-sia belaka. Hanya dalam TUHAN, Allah kami, Israel dapat memperoleh pertolongan dan keselamatan.

Ratapan 3:26 Sungguh baik untuk berharap dan menantikan dengan tenang keselamatan yang dari TUHAN.

Yehezkiel 38:5 Persia, Etiopia, dan Put akan bergabung dengan engkau, lengkap dengan perisai, topi keselamatan, serta senjata mereka;

Hosea 10:5 Orang-orang Samaria gemetar karena kuatir akan keselamatan berhala mereka yang berupa anak lembu di Bet-Awen. Baik para imam maupun rakyat berkabung atas hilangnya kemuliaan berhala mereka yang sudah hancur.

Hosea 10:1 "Tetapi engkau telah menanam kejahatan dan menghasilkan panen dosa yang berlimpah-limpah. Engkau patut menerima ganjaran sepenuhnya karena mempercayai paham yang salah dan mengikuti jalanmu sendiri. Engkau percaya bahwa kekuatan militer dan angkatan perang yang besar dapat menjamin keselamatan negara.

Yunus 2:9 "Aku tidak akan menyembah siapa pun selain Engkau! Karena hanya dengan cara itulah aku dapat mengutarakan perasaan syukur atas segala yang telah Kaulakukan untukku. Janji-janjiku pasti akan kupenuhi, karena keselamatan berasal dari TUHAN semata-mata. "

Posting Komentar untuk "Ayat Alkitab Tentang Keselamatan Perjanjian Lama"