Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Puisi dari Alkitab

Puisi dari Alkitab

Kitab Puisi Perjanjian Lama

Pada pelajaran ini kita akan membahas Kitab Syair/ Puisi dalam Perjanjian Lama.

Terdapat 5 Kitab Syair/ Puisi dalam Perjanjian Lama, yaitu :

1. Ayub (Mempelajari penderitaan)

2. Mazmur (Puji-pujian melalui Doa)

3. Amsal (Hikmat melalui pepatah)

4. Pengkhotbah (Kesungguhan melalui kesia - siaan)

5. Kidung Agung (Kemuliaan melalui persekutuan)

 MAZMUR 120 Dikejar-kejar fitnah 120:1-7

1Nyanyian ziarah.

Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan

dan Ia menjawab aku:

2”Ya Tuhan, lepaskanlah aku

dari pada bibir dusta,

dari pada lidah penipu.”

3Apakah yang diberikan kepadamu

dan apakah yang ditambahkan kepadamu,

hai lidah penipu?

4Panah-panah yang tajam dari pahlawan

dan bara kayu arar.

5Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh,

karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar!

6Cukup lama aku tinggal

bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian.

7Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara,

maka mereka menghendaki perang.


MAZMUR 130 Seruan dari dalam kesusahan 130:1-8

1Nyanyian ziarah.

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan!

2Tuhan, dengarkanlah suaraku!

Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian

kepada suara permohonanku.

3Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan,

Tuhan, siapakah yang dapat tahan?

4Tetapi pada-Mu ada pengampunan,

supaya Engkau ditakuti orang.

5Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti,

dan aku mengharapkan firman-Nya.

6Jiwaku mengharapkan Tuhan

lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi,

lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi.

7Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel!

Sebab pada Tuhan ada kasih setia,

dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.

8  Dialah yang akan membebaskan Israel

dari segala kesalahannya. 

 

MAZMUR 140 Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat 140:1-14

1Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.

2Luputkanlah aku, ya Tuhan, dari pada manusia jahat,

jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan,

3yang merancang kejahatan di dalam hati,

dan setiap hari menghasut-hasut perang!

4  Mereka menajamkan lidahnya seperti ular,

bisa ular senduk ada di bawah bibirnya.

Sela

5Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik,

jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan,

yang bermaksud menjatuhkan aku.

6Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku,

dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring,

di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku.

Sela

7Aku berkata kepada Tuhan: ”Allahku Engkau,

berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku!”

8Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku,

Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata.

9Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik,

jangan luluskan tipu rencananya!

Sela

10Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala;

biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka!

11Biarlah Ia menghujani mereka dengan bara api!

Biarlah Ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi!

12Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi;

orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka.

13Aku tahu, bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas,

dan membela perkara orang miskin.

14Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu,

orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. 

Posting Komentar untuk "Puisi dari Alkitab"